fbpx

Магнитотерапия - Какви са ползите?

Действие на магнитното поле върху организма

Биохимично и физиологично действие на магнитното поле върху организма

Установено е, че органите и системите на организма по разли­чен начин реагират на външно магнитно поле. Избирателността в реакциите зависи от електрическите и магнитни свойства на съ­ответната тъкан, различията в микроциркулацията, интензивност­та на метаболизма и състоянието на нервомоторната динамика. По степента на своята чувствителност към магнитно поле, първо място заема нервната, след това ендокринната, сърдечно-съдовата, кръвообръщението, мускулите, храносмилателната, отделителна­та, дихателната и костната система.

Основните ефекти и резултати от ползването на магнитни украшения са следните:

Трайно подобряване на кръвообръщението в организма:

Системата на кръвообръщението доставя на организма вещества, необходими за неговото съществуване. За доставка на кислород в тъканите, органите и клетките отговарят еритроцитите или черве­ните кръвни телца, които имат естествен отрицателен заряд. По този начин движейки се в кръвта, едноименните заряди причиня­ват взаимно отблъскване помежду си и като резултат се наблюдава оптимално движение на кръвта и оптимална доставка на кислород и хранителни вещества на клетъчно ниво. Под въздействие на за­мърсената околна среда, огромното количество свободни радикали, химизацията на храната, некачествената вода и замърсения въздух, освен че страдат всички органи и системи на организма, еритро­цитите в кръвта започват да губят естествения си отрицателен за­ряд. Това води до намаляване на силите, с които те се отблъскват взаимно и в определени зони започва образуване на групировки от еритроцити. Това от една страна затруднява движението на кръвта, тя се движи по-бавно, и естествено неефективно се реализира доставката на кислород в различните тъкани и клетки на организма. От друга страна в определени тесни участъци на кръвоносната система тези групировки не могат да преминат, което напълно на­рушава кръвообръщението. Като цяло затрудненото и некачестве­но кръвообръщение води до сериозни проблеми в сърдечно-съдо­вата система, изразявани основно в повишаване на артериалното налягане.

Под въздействие на магнитно поле, еритроцитите в кръв­та постепенно възстановяват естествения си отрицателен заряд,

което води до нормализиране движението на кръвта, разбиват се групировките от еритроцити, повишава се преноса на кислород и хранителни вещества до всяка клетка и естествено се нормализира клетъчно хранене и обменните процеси в организма.

Благодарение на нормализиране на кръвообръщението се нормализира и стабилизира повишеното артериално налягане.

По­вишената скорост на движение на кръвта, отсъствието на групи­ровки от еритроцити ускорява движението, и на кръвта и "остава по-малко време", за да упражнява налягане върху стените на кръво­носните съдове. От тук естественият резултат е нормализиране на артериалното налягане.

Важно е да отбележим, че носенето на магнитни гривни, води до трайно стабилизиране стойностите на артериалното наля­гане,

даже и при хора с хронични проблеми в тази връзка.

Под въздействие на магнитно поле се наблюдава повишаване проницаемостта на клетъчните мембрани,

което активира и подо­брява всички обменни процеси на клетъчно ниво.

Благодарение на въздействието на магнитно поле значително се потиска адхезивната (прилепване към стените на съдовете) и аг­регационната (слепване помежду си) на тромбоцитите.

Този ефект значително понижава способността на тробмоцитите да образуват тромби в кръвоносните съдове.

При магнитотерапията се наблюдава понижаване на наляга­нето в системата на дълбоките и подкожни вени и артериите.

Едно­временно се повишава тонуса на стените на съдовете, повишава се еластичността им и биоелектрическото съпротивление на стените на кръвоносните съдове.

Под влияние на магнитното поле се повишава съдовата и епителна проницаемост,

пряко следствие, от което е разсейването на отоци и приемани лекарствени препарати. Благодарение на този ефект, магнитотерапията намира широко приложение при травми, рани и последствията от тях.

Периферната нервна система реагира на действието на магнитно поле с понижаване чувствителността на периферните рецептори,

което определя обезболяващия ефект и повишаване функциите на проводимост, което благоприятно влияе на възстано­вяването на функциите на травмираните периферни нервни окон­чания. Болкоуспокояващият ефект на магнитотерапията се дължи и на факта, че в условията на магнитно поле се повишава синтеза на собствените ендорфини в организма – специфични хормони, ко­ито имат ясно изразено болкоуспокояващо действие.

Под влияние на магнитното поле в макромолекулите (ензими, нуклеинови киселини, протеини и др.) се наблюдава възникване на заряди и промяна на магнитната им възприемчивост.

Във връзка с това, магнитната енергия на макромолекулите може значително да превъзхожда енергията на топлинното движение и затова магнит­но поле даже в терапевтични дози предизвиква ориентационни и концентрационни изменения на биологично активните макромоле­кули, което активира кинетиката на биохимичните реакции и ско­ростта на биофизичните процеси.

Под действие на магнитно поле се наблюдава ориентаци­онно престрояване на течните кристали,

които са основна част от клетъчните мембрани и много вътрешноклетъчни структури. Тази ориентация и деформация на течно-кристалните структури оказ­ва влияние на пропускливостта на мембраните, което играе важна роля в регулирането на биохимичните процеси и изпълнение на съответните биологически функции.

Действието на магнитното поле на нервната система е свър­зано с изменение на условно-рефлекторната дейност, физиологи­ческите и биологическите процеси.

Това става за сметка на стиму­лиране процесите на задържане, което обяснява възникването на седативен ефект и благоприятно действие върху съня и емоционал­ното напрежение.

Под действието на магнитно поле се подобрява дейността на ендокринната система.

Разширяването на кръвоносните съдове обезпечава по-висок приток на хормони в различни части на тялото. Доколкото понякога едни жлези с вътрешна секреция стимулират отделяне на хормони от други жлези, то ефектът от подобряване на хормоналните функции понякога може да бъде изключително силен.

Под действие на магнитно поле в тъканите се понижава съ­държанието на натриеви йони

при едновременно повишаване кон­центрацията на калиеви йони, което е доказателство за подобрява­не клетъчната мембранна пропускливост.

Наблюдава се понижаване съдържанието на железни йони в мозъка, сърцето, кръвта, черния дроб, мускулите и повишава­нето му в костната тъкан.

Това преразпределение на желязото е свързано с подобряване на органите на кръвотворене. При това се оптимизира съдържанието на мед в мускулите, сърцето, половата система, което активира адаптационно-компесаторните процеси в организма.

Под влияние на магнитното поле нараства биологическата активност на магнезия.

Това води до намаляване развитието на патологични процеси в черния дроб, сърцето и мускулите.

Магнитотерапията значително подобрява паметта,

което се обяснява с пълноценната невронна връзка за пренос на ин­формация, която изисква висока проводимост, намаляваща с времето заради отлагане на шлаки и токсини, а магнитното поле я възстановява. Магнитотерапията на главата е ефективна при безсъние и неврози.

Под въздействието на магнитно поле се наблюдава бърз и траен ефект на очистване на кръвоносните съдове от калциеви и холестеринови отлагания,

което е допълнителен положителен ефект за цялостно възстановяване на кръвоносната система и метаболизма в организма като цяло.

Магнитотерапията води до намаляване на риска от инсулт

Инсултите, или кръвоизливите в мозъка, биват основно два типа – хеморагичен и исхемичен – от недостиг на кислород. И в двата случая магнитотерапията е необходима, тъй като способства за укрепване на съдовете, повишава тяхната еластичност, ликвидира кислородния глад в мозъчната кора, което води до намаляване на риска от инсулт.

Предполага се, че действието на магнитотерапията усилва притока на енергия в областите на акупунктурните точки,

увеличава локалния кръвоток, разширява капилярите, повишава проницаемостта на биологичните мембрани, влияе на обменните процеси и има бактерицидно действие.

Както се вижда, отговорите на въпроса защо и как помагат магнитите са много и комплексни. Важното е, че това е метод на въздействие, който не изисква специални умения за неговото приложение, има гарантиран резултат и почти няма противопоказания.

Разгледайте разнообразието ни от магнитни гривни и изберете подходящата за вас, за да си осигурите по-добро здраве!

facebook_page_plugin


On Screen Facebook Popup by Infofru

Последвайте ни във Facebook !!!

Close


 Абонирай се за бюлетина и грабни отстъпка!

Абонирай се за нашия бюлетин, и ще получиш код за 10% отстъпка! Очакват те още много изненади :)


MBracelets Фейсбук страница

Вход / Регистрация

Абонирай се

Абонирай се за нашия бюлетин, и ще получиш код за 10% отстъпка! Очакват те още много изненади :)

Свържете се с нас

Мацанов Груп ЕООД

гр. Пловдив, ул. Белица 24

magnitni.grivni@gmail.com

0898203031

Phone call viber contact whatsapp contact send email
© 2011-2019 Магнитни гривни за високо кръвно. All Rights Reserved.
Designed by Angel Matsanov